Веб продавници

Основен пакет Продавница

 • Основен дизајн
 • Избор од 5 (пет) претходно дефинирани дизајни
 • До 3 функционални линкови
 • До 3 производи/услуги за продажба
 • 10 фотографии, 2 страни текст
 • До 2 компаниски емаил адреси

Цена 290 Евра ЕДНОКРАТНО

Вклучено во сите пакети:
ГРАТИС Хостинг од една година
ГРАТИС Реклама на www.biznis.eu.mk
ГРАТИС Кориснички пристап за самостојно менување содржини !
Дополнителни услуги

Стандарден пакет Продавница

 • Стандарден дизајн
 • До 5 функционални линкови
 • До 15 производи/услуги за продажба
 • 35 фотографии, 10 страни текст
 • До 4 компаниски емаил адреси
 • Интерактивна контакт мапа
 • Мобилна верзија Ново
 • Facebook имплементација (мултифункционалност)
 • Споделување на Вашата веб страна на социјални профили со над 40.000 следбеници најмалку 50 пати во годината ! - Одлично !

Цена 490 Евра ЕДНОКРАТНО

Бизнис пакет Продавница

 • Бизнис дизајн
 • До 15 функционални линкови
 • До 30 производи/услуги за продажба
 • 70 фотографии, 20 страни текст
 • До 20 емаил адреси
 • Интерактивна контакт мапа
 • Мобилна верзија Ново
 • Facebook имплементација (мултифункционалност)
 • SEO оптимализација (Вашата страна пријавена на google, yahoo, bing и сл.)
 • Одлично: Вашата Веб Страна промовирана директно до 100.000 корисници на емаил адреси
 • Споделување на Вашата веб страна на социјални профили со над 40.000 следбеници најмалку 50 пати во годината ! - Одлично !

Цена 890 Евра ЕДНОКРАТНО

 

Корпоративен пакет Продавница

 • Тријазична верзија
 • До 40 функционални линкови
 • До 50 производи/услуги за продажба
 • 120 фотографии, 30 страни текст
 • Сите компоненти вклучени во Бизнис пакет + ПРОМОЦИЈА на Вашата страна на facebook до 50.000 корисници преку www.Biznis.eu.mk

Цена 1.390 Евра ЕДНОКРАТНО

Пакет Elco Продавница

 • Тријазична верзија
 • До 50 функционални линкови
 • До 100 производи/услуги за продажба
 • 300 фотографии, 40 страни текст
 • Сите компоненти вклучени во Бизнис пакет +  ПРОМОЦИЈА на Вашата страна на facebook до 50.000 корисници преку www.Biznis.eu.mk

Цена 2.190 Евра ЕДНОКРАТНО

Пакет Elco M Продавница

 • Тријазична верзија
 • До 100 функционални линкови
 • До 200 производи/услуги за продажба
 • 600 фотографии, 50 страни текст
 • Сите компоненти вклучени во Бизнис пакет + ПРОМОЦИЈА на Вашата страна на facebook до 50.000 корисници преку www.Biznis.eu.mk

Цена 3.190 Евра ЕДНОКРАТНО

 

 

 

Go to top