Електронска Архива

Основна Електронска Архива

- Online апликација

- 3 Категории за архивирање

- Пребарувач по категорија

- Пребарувач по клучен збор

- Корисничка администрација со лозинки за соодветни корисници и содржини

- Локална копија на преносен уред на секои 6 месеци

- Диск простор до 5Gb - една година ГРАТИС

Цена 395 евра еднократно

- Корисничка подршка на годишно ниво 95 евра годишно

 

 

Стандардна Електронска Архива

- Online апликација

- 9-12 Категории за архивирање

- Пребарувач по категорија

- Пребарувач по клучен збор

- Корисничка администрација со лозинки за соодветни корисници и содржини

- Локална копија на преносен уред на секои 6 месеци

- Диск простор до 10Gb - една година ГРАТИС

Цена 795 евра еднократно

- Корисничка подршка на годишно ниво  115 евра годишно

 

 

 

Компаниска Електронска Архива

- Online апликација

- до 40 Категории за архивирање

- Пребарувач по категорија

- Пребарувач по клучен збор

- Корисничка администрација со лозинки за соодветни корисници и содржини

- Локална копија на преносен уред на секои 6 месеци

- Диск простор до 15Gb - една година ГРАТИС

Цена 1.095 895 евра еднократно

- Корисничка подршка на годишно ниво  135 евра годишно

 

Професионална Електронска Архива

- Online апликација

- до 100 Категории за архивирање

- Пребарувач по категорија

- Пребарувач по клучен збор

- Корисничка администрација со лозинки за соодветни корисници и содржини

- Локална копија на преносен уред на секои 6 месеци

- Диск простор до 20Gb - една година ГРАТИС

Цена 1799 1.595 евра еднократно

- Корисничка подршка на годишно ниво  155 евра годишно

Go to top