ПАРТНЕРСТВО

Сакате да започнете свој Бизнис ?

Elco Ви ја нуди Бизнис Опцијата за Деловно партнерство во 3 чекори до голем,сигурен и постојан животен приход !

Чекор 1. Уплаќате 500 евра за удел во Elco а во Чекор 3 си ги враќате назад

Чекор 2. Од секој продаден Хостинг план добивате 30 % Wow
- Пример за Вашиот приход: Доколку во цела година имате 25 клиенти (во просек по 2 во месец) добивате околу 25.000 во првата година (ако Вашата продажба е сочинета од продажба на првите 3 пакети), доколку и наредната година имате 25 клиенти (во просек 2 во месец) добивате 25.000 од клиентите во првата година + 25.000 денари од клиентите во втората година..или вкупно 50.000 денари, доколку третата година имате во просек 25 клиенти (во просек 2 во месец) добивате 50.000 денари од претходните 2 години + 25.000 од третата година..или вкупно 75.000 години вкупно во третата година, доколку наместо тие 25 клиенти имате вкупно 50 клиенти (во просек по 4 во месец) тие 75.000 денари на во третата година би биле вкупно 150.000 денари, тоа се во просек 200 евра месечно во третата година или околу 500 евра месечно во петата година, во шестата година и доколку би немале ниту еден клиент Вие ќе добивата 500 евра месечно !!

- Дополнителен приход како деловен партнер на Elco може да остварите со продажба на било кој продукт на компанијата со 25% од продажната вредност која е објавена, па така доколку во текот на годината имате продадено само 24 веб страни (во просек по 2 месечно) добивате дополнителни 1.200 евра во годината (доколку продажбата ви е во просек Стандарден пакет, доколку продажбата Ви е Бизнис пакет добивате 2.400 евра во годината.)

Нашите продукти може да ги видите на www.elco.eu.mk ; www.hotelsmacedonia.eu.mk ; www.biznis.eu.mk; www.zdravstvo.eu.mk ;www.mkmap.eu.mk

Заработувајќи со Elco не треба да се грижите за:

- Техничка подршка на Вашите клиенти !

- Сметководство и фактури за Вашите клиенти.

- Канцеларии за состаноци со Вашите клиенти, телефони за контакти со Вашите клиенти и сл.

Чекор 3. Пронајдете уште 5 деловни соработници кои ќе купат удел од Elco и Вашите 500 евра за купен удел во Elco ги добивате назад !

- Дополнителен приход од 5% од сите продажби на Вашите деловни соработници кои ќе купат удел во Elco

- За секој нареден деловен соработник на Elco кој Вие ќе го препорачате добивате дополнителни 100 евра

..толку едноставен начин да ја осигурате Вашата иднина со сигурен приход !

* Продажбата може да ја вршите со понуда по емаил, со закажување директни состаноци со Вашите клиенти кај нив или во нашите канцеларии, со директни контакти со Ваши познати компании, со понуди преку Fb до компаниите и сл.

- Во Македонија има околу 30.000 активни веб страници..и сите тие се Ваши потенцијални клиенти..

- Во Македонија има над 60.000 активни компании кои немаат веб страна и сите тие Ваши потенцијални клиенти а на останатите што веќе имаат веб страни може да им понудите дел од продуктите на www.biznis.eu.mk, www.hotelsmacedonia.eu.mk, www.zdravstvo.eu.mk, www.acvillatv.eu.mk, www.mkmap.eu.mk, www.mk.eu.mk

Потпишуваме Договор и почнуваме!
..за повеќе инфо Ви стоиме на располагање на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top