FACEBOOK МАРКЕТИНГ

Основен Компаниски Facebook Маркетинг

- Креирање на facebook профил со до 1.000 пријатели
(додавање на нови 1.000 пријатели доколку веќе имате профил)

- Креирање на Fan страна доколку немате

- Дневна објава на новости/вести/продукти/услуги од Вашата компанија на Вашиот Facebook профил и Fan страна

- Објава на новости/вести/продукти/услуги од Вашата компанија на наши Fan страни и профили со над 40.000 следбеници - еднаш неделно

- Објава на новости/вести/продукти/услуги од Вашата компанија на над 250 отворени/затворени групи со над 600.000 членови - еднаш неделно

Цена: 35 евра месечно
*Со склучен Договор за 12 месеци

Стандарден Компаниски Facebook Маркетинг

- Креирање на facebook профил со до 2.000 пријатели
(додавање на нови 2.000 пријатели доколку веќе имате профил)

- Креирање на Fan страна доколку немате

- Дневна објава на новости/вести/продукти/услуги од Вашата компанија на Вашиот Facebook профил и Fan страна

- Објава на новости/вести/продукти/услуги од Вашата компанија на наши Fan страни и профили со над 40.000 следбеници - двапати неделно

- Објава на новости/вести/продукти/услуги од Вашата компанија на над 250 отворени/затворени групи со над 600.000 членови - двапати неделно

Цена: 55 евра месечно
*Со склучен Договор за 12 месеци
 

Бизнис Компаниски Facebook Маркетинг

- Креирање на facebook профил со до 3.000 пријатели
(додавање на нови 3.000 пријатели доколку веќе имате профил)

- Креирање на Fan страна доколку немате

- Дневна објава на новости/вести/продукти/услуги од Вашата компанија на Вашиот Facebook профил и Fan страна

- Објава на новости/вести/продукти/услуги од Вашата компанија на наши Fan страни и профили со над 40.000 следбеници - трипати неделно

- Објава на новости/вести/продукти/услуги од Вашата компанија на над 250 отворени/затворени групи со над 600.000 членови - трипати неделно


Цена: 75 евра месечно
*Со склучен Договор за 12 месеци

 

Бизнис Компаниски Facebook Маркетинг

- Креирање на facebook профил со до 5.000 пријатели
(додавање на нови пријатели доколку веќе имате профил до 5.000)

- Креирање на Fan страна доколку немате

- Дневна објава на новости/вести/продукти/услуги од Вашата компанија на Вашиот Facebook профил и Fan страна

- Објава на новости/вести/продукти/услуги од Вашата компанија на наши Fan страни и профили со над 40.000 следбеници - еднаш дневно

- Објава на новости/вести/продукти/услуги од Вашата компанија на над 250 отворени/затворени групи со над 600.000 членови - еднаш дневно

- ФБ платена кампањa еднаш месечно до над 100.000 корисници / прегледи

Цена: 135 евра месечно
*Со склучен Договор за 12 месеци

 

Појаснување:

*(Објавата на профил има многукратно поголем ефект од објавата на Fan страна која има многу Like, според политиките на facebook, објавена информација на Fan страна може да биде видена од најмногу 5% од сите кои имаат кликнато Like на таа Fan страна или пак може да биде видена од повеќе facebook корисници единствено доколку некој од корисниците ја сподели објавата! Објавата на профил може да биде видена од сите friends/пријатели на еден профил !)

**Цената на пакетите не се намалува доколку имате и не сакате креирање на facebook профил и/или Fan страна

***Стоиме на располагање да Ви доставиме линкови од Facebook од кои ќе можете да ги видите над 40.000 следбеници и линкови од групите на facebook со над 300.000 членови

Дополнителни услуги
- Формирање на единствен поврзан ФБ профил со 5.000 пријатели
Цена 130 евра ЕДНОКРАТНО (услугата се изведува/завршува во период до 4 месеци)

 

 

Facebook платена кампања
А) ФБ маркетинг со платена кампањa 130 евра до над 100.000 корисници / прегледи.
- Изработка на рекламен флаер 40 евра
Б)ФБ маркетинг со платена кампањa 215 евра до над 200.000 корисници / прегледи.
- Изработка на рекламен флаер 40 евра


*Попуст за 2 кампањи во месецот 5%
*Попуст за 4 кампањи во месецот 10%
*За 6 месечен ФБ маркетинг, добивате и ГРАТИС емаил маркетинг со испратена флаер порака до над 100.000 корисници на емаил адреси 3 пати во 6 месеци за опција А) и 6 пати во 6 месеци за опција Б)
*За 12 месечен ФБ маркетинг, покрај попустите погоре и ГРАТИС емаил маркетинг кампања, добивате и интерактивна facebook кампања со дневна објава на Вашите производи/услуги на отворени групи на facebook во Македонија со над 400.000 членови, доколку се одлучите ќе Ви биде доставена листа од групите и нивните членови, покрај тоа ќе Ви биде поставен и банер/реклама со статична и видлива позиција на www.Biznis.eu.mk најпосетуваниот бизнис портал во Македонија, со дневна посетеност од над 4.000 уникатни посети.

 

Go to top