Стандарден пакет

 

- - ( почетна | за нас | услуги | контакт и сл.) именување по Ваша желба и потреба

- - Можност за поставување на веб страната на било кој домен .com.mk; .net.mk; .mk; .com; net; и сл.

- - директен контакт со Вашата фирма ( добивање на пораки од веб страната)

Цена 195 евра еднократно

*  Плаќањето се врши по про-фактура согласно претходно потпишан и заверен Договор во кој од наша страна како компанија се обврзуваме за изрботка на страната во рок од 15 дена.

* Годишно одржување на кодот и платформата на веб страница – бесплатно

Гратис реклама на најпознатиот бизнис портал www.biznis.eu.mk

*  Регистрација на домен со екстензија .eu.mk – бесплатно засекогаш