Дополнителни Веб Дизајн услуги

- Дополнителна јазична верзија за Основен пакет - 40 евра

- Дополнителна јазична верзија за Стандарден пакет - 70 евра

- Дополнителна јазична верзија за Бизнис пакет - 120 евра

- Интегрирање Дополнителни 50 фотографии во било кој пакет - 40 евра

- Интегрирање на алатка за автоматско преведување на страната на над 50 светски јазици - 70 евра (преводот не е со 100% точност)

- Имплементирање на интерактивна google mapa во пакетите во кои не е вклучена - 10 евра

- Имплементација на контакт форма индивидуализирана и адаптирана на потребата на корисникот до 10 полиња - 20 евра

- Имплементација на временска прогноза - 15 евра

- Имплементација на анкетен прашалник до 10 прашања со автоматско пребројување на гласови, прикажување резултати во апсолутни бројки и проценти - 15 евра

- Пакет промена на веб страна (1 Промена вклучува до 5 Слики + 2 Страни текст) - 10 евра

- Додавање на дополнителен функционален линк (страна) - 10 евра

* Сите цени се еднократни

- Пакет Веб Хостинг + Одржување (измени / дополнување до 50 фотографии и 10 страни текст годишно )- 8.900 денари годишно